1998-12-27 Περισυλλογή της σωρού πεζοπόρου στον Κόζιακα

Επιχειρήσεις - 1998
Μέλη της ΕΟΔ Τρικάλων συμμετείχαν στην περισυλλογή της σωρού πεζοπόρου στον Κόζιακα. 
 
Σύνδεση Μελών