2010-05-21 έως 25 Εκπαίδευση Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης

Εκπαιδεύσεις - 2010

Μέλη της ΕΟΔ Τρικάλων με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσαν, της συνολικής διάρκειας 21 ωρών, εκπαίδευση στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: «Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση» που πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.15754 Φ.400.32/19-04-2010 Διαταγής ΑΠΣ.


 
Σύνδεση Μελών