2009-08-22 έως 23 Πυρόσβεση σε συνδρομή της ΕΟΔ Αττικής

Επιχειρήσεις - 2009

Μέλη της ΕΟΔ Τρικάλων συμμετείχαν στις προσπάθειες για κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής σε συνδρομή του εκεί παραρτήματος. Οι προσπάθειες έγιναν συντονισμένα και από κοινού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

    

    

 
Σύνδεση Μελών