Καλοκαίρι 2005 - Συμμετοχή μελών της Ε.Ο.Δ. Τρικάλων στις ομάδες επιφυλακής της Ε.Ο.Δ. στον Όλυμπο

Δραστηριότητες - 2005

Μέλη της Ε.Ο.Δ. Τρικάλων συμμετείχαν στις ομάδες επιφυλακής της Ε.Ο.Δ. στον Όλυμπο.

 
Σύνδεση Μελών