Καλοκαίρι 2007 - Δημοσίευση οδηγιών προς τους επισκέπτες του ορεινού όγκου για την πρόληψητων των ορεινών ατυχημάτων

Δραστηριότητες - 2007

Η ΕΟΔ Τρικάλων, στα πλαίσια της πρόληψης των ατυχημάτων, δημοσίευσε οδηγίες προς τους επισκέπτες του ορεινού όγκου για την καλύτερη ασφάλειά τους.

 
Σύνδεση Μελών