Καλοκαίρι 2007 - Σηματοδότηση του μονοπατιού Κόρη-Τρύπιο Λιθάρι-καταφύγιο ΕΜΟΤ-κορυφή Αστραπή στον Κόζιακα

Δραστηριότητες - 2007

Η ΕΟΔ Τρικάλων, στα πλαίσια της πρόληψης των ορειινών ατυχημάτων, σηματοδότησε του μονοπατιού Κόρη-Τρύπιο Λιθάρι-καταφύγιο ΕΜΟΤ-κορυφή Αστραπή στον Κόζιακα.

 
Σύνδεση Μελών