Χειμώνας 2007 - Δημοσίευση στατιστικού απολογισμού των ορεινών ατυχημάτων του νομού

Δραστηριότητες - 2007

Η ΕΟΔ Τρικάλων, προχώρησε στην δημοσίευση στατιστικού απολογισμού των ορεινών ατυχημάτων του νομού.

 
Σύνδεση Μελών