08-09-03 Η ΕΟΔ Τρικάλων παρέχει διασωστική κάλυψη στη συναυλία της Α. Πρωτοψάλτη

Δραστηριότητες - 2008

Αντιπροσωπεία της ΕΟΔ Τρικάλων συμμετείχε στη συναυλία της Α. Πρωτοψάλτη, η οποία διοργανώθηκε από τη Νομαρχία Τρικάλων στο Πάρκο Ματσόπουλου, για την παροχή πρώτων βοηθειών στους παρευρισκομένους σε περίπτωση ανάγκης.

 
Σύνδεση Μελών