2001-05-01 έως 2001-06-30 Σχολείο Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) στα Τρίκαλα

Εκπαιδεύσεις - 2001

Μέλη της ΕΟΔ Τρικάλων παρακολούθησαν το Σχολείο Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) στα Τρίκαλα.

 
Σύνδεση Μελών