2002-12-13 έως 14 Συμμετοχή στην 1η Διημερίδα Αεροδιάσωσης της ΕΟΔ στη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδεύσεις - 2002
Μέλη της ΕΟΔ Τρικάλων συμμετείχαν στην 1η Διημερίδα Αεροδιάσωσης της ΕΟΔ στη Θεσσαλονίκη.
 
Σύνδεση Μελών