2005-05-03 Εκπαίδευση στο Κέντρο Ναυτικών Επικοινωνιών του ΟΤΕ (Ολυμπία Ράδιο) στην Αθήνα

Εκπαιδεύσεις - 2005

Μέλη της Ε.Ο.Δ Τρικάλων συμμετείχαν σε εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους του Κέντρου Ναυτικών επικοινωνιών του ΟΤΕ «Ολυμπία Ράδιο» . Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν τα συστήματα επικοινωνίας που διαθέτει το κέντρο, η ραδιοκάλυψη που παρέχει ανά την Ελληνική επικράτεια, τα συστήματα επείγοντος καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας με την ΕΟΔ. Ο διευθυντής της υπηρεσίας ενθάρυνε τα μέλη της ομάδας να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του κέντρου κατά την διάρκεια επιχειρήσεων και ασκήσεων ενώ η συνάντηση έκλεισε με την δέσμευση για την διενέργεια ασκήσεων επικοινωνιών από κοινού.

   

 
Σύνδεση Μελών