2005-10-11 έως 21 Παρακολούθηση σχολείου αυτοδυτών

Εκπαιδεύσεις - 2005

Κατά το δεκαήμερο αυτό μέλη του παραρτήματος Τρικάλων παρακολούθησαν σχολείο αυτοδυτών από σχολή αναγνωρισμένη από το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις για να καταδύονται με ασφάλεια. Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν αφορούν το πρώτο και δεύτερο αστέρι με βάση το παγκόσμια αναγνωρισμένο σύστημα της PADI.

   

 
Σύνδεση Μελών