2006-06-10 έως 11 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης στη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδεύσεις - 2006

Μέλη της ΕΟΔ Τρικάλων συμμετείχαν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης στη Θεσσαλονίκη.

    

    

 
Σύνδεση Μελών