2007-01-10 έως 2007-10-25 Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης ΕΟΟΑ

Εκπαιδεύσεις - 2007

Μέλος της ΕΟΔ Τρικάλων συμμετείχε στη Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης της ΕΟΟΑ.

 
Σύνδεση Μελών