2009-04-23 Συμμετοχή της ΕΟΔ Τρικάλων σε πανελλήνια αεροναυτική άσκηση

Εκπαιδεύσεις - 2009

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Τρικάλων συμμετείχε στην 1η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Άσκηση Αεροναυτικής Συνεργασίας «ΑΙΓΑΙΟΝ 2009», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
Σκοπός της Άσκησης ήταν να εκπαιδευτούν εθελοντές για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να γνωρίσουν οι κρατικοί φορείς, που συντονίζουν μεγάλες επιχειρήσεις, το προσωπικό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (το επιχειρησιακό της επίπεδο) τα μέσα που διαθέτει, την τακτική και τη μεθοδολογία που εφαρμόζει σε ανάλογες επιχειρήσεις και αποστολές. Μάλιστα, η θεματολογία της Άσκησης βασίστηκε στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια διάφορων επιχειρήσεων του παρελθόντος.

   

   

 
Σύνδεση Μελών